Erasmus+ projekt

 

Idegennyelv oktatás látássérült és halláskárosult felnőtt hallgatók számára

 

A projekt célkitűzései:

Amikor nyelviskolánk megfogalmazta az Európai fejlesztési tervben kifejtett új célkitűzéseit – a speciális tanári kompetenciák elsajátítását, valamint a módszertani apparátus megszerzését ahhoz, hogy felkészülten taníthassunk látássérült és hallássérült felnőtt hallgatókat is – akkor felmértük a kijelölt célokhoz elengedhetetlen szükségleteinket is. Ezeknek a szükségleteknek a kielégítése a hazai képzésekben nem kivitelezhető, mert a nyelvtanár képzéssel foglalkozó egyetemek nem nyújtanak semmilyen formában szakmódszertani ismereteket az érdeklődő nyelvtanárok számára. Sem a nyelvszakokon, sem az andragógiai képzéseken nincs látás-és  hallássérült felnőttek idegennyelv oktatásának tanulására semmilyen lehetőség.

Hasonlóképpen nem találtunk a gyógypedagógiai szakintézményekben olyan speciális képzéseket, amelyek alapvetően a gyógypedagógus végzettségű szakembereket segítenék abban, hogy akár kiegészítő stúdiumként, akár egyszerű tanfolyamon az idegennyelv oktatásában jártassá válhassanak.

Mindkét irányból tehát zsákutcába jutottunk. Egyértelművé vált számunkra, hogy még a látássérültek és halláskárosultak általános iskoláiban is olyan pedagógusok oktatnak idegennyelvet, akik csak saját erőből, érdeklődésből, saját plusz energiák mozgósítása árán tettek szert valamilyen szintű tapasztalatra.

Világossá vált tehát, hogy ha a legapróbb lépést is szeretnénk megtenni azon a téren, hogy elméleti tudást szerezzünk és gyakorlati tapasztalathoz jussunk az általunk kijelölt fogyatékos csoportokhoz tartozó felnőttek idegennyelv oktatásában, akkor külföldön kell keresni partneriskolákat.

Ez motivált bennünket arra, hogy a 2016 szeptember – 2017 január közötti csaknem fél éven keresztül felkutassuk a számunkra potenciálisan leghasznosabb képzéseket nyújtani tudó intézményeket.

A plymouthi partneriskolánkban, a Mayflower College-ban a látás és hallássérültekkel foglalkoztak, Máltán a Gateway School of English-ben a hallássérültek tanulási nehézségein volt a hangsúly, míg Granadában az Imnsol-ban mind a látássérültek speciális képzési módszereiben elmélyültek.

 

 

Mayflower College, Plymouth, Anglia

Miért választottuk őket?

Ez az a felnőttképzési intézmény, amely kurzusprogramot nyújt a felnőttképzők számára mind a látássérült, mind a halláskárosult felnőtt hallgatók angolra oktatására – tapasztalatot is szereztek, és van elméleti-módszertani ismeretük mindkét téren.

Ez az a nyelviskola, amely kapcsolatban áll állandó együttműködés keretében a helyi SNI kérdésekkel foglalkozó szakintézményekkel. Itt lesz lehetőségünk hospitálásra is az elméleti-módszertani tudás megszerzésén túl is. Érintőlegesen, de fontos kiegészítést jelentő altémaként a látássérült nyelvtanárok továbbképzésével is foglalkoznak.

 

 

Gateway School of English, San Gwann, Málta

Miért választottuk őket?

Nyelviskolánkban szinte minden tanévben jelentkeznek és tanulnak hallássérült felnőttek. A vizsgáztatási tapasztalatunk során megtanultuk az akkreditált vizsgák szóbeli részének speciális lebonyolítását hallássérült (különböző fokban nagyothalló) vizsgázók esetében. Ezért az elmúlt félév során nagyon komoly keresésben voltunk, mert szerettünk volna speciálisan hallássérült felnőttek nyelvoktatásával és annak módszertanával foglalkozó partnerintézményt találni. A máltai Gateway volt az egyetlen ilyen iskola. Előzetes felkészülésünk során kiderült, hogy Máltán az ép lakosság és a hallássérült lakosság aránya szükségessé teszi, hogy saját – máltai – diákja számára is kidolgozott angol oktatást próbáljanak nyújtani. Tapasztalatuk emiatt speciális az angolt nem csak “foreign language”-ként, hanem “second language”-ként is oktatják mind felnőtt, mind iskoláskorú hallássérültek számára.

A Shetland Nyelviskola angoltanárai és szakmai vezetése eltökélt abban, hogy a nyelvoktatás és a szurdopedagógia határterületén mozgó és viszonylag szűk, de nem elhanyagolható kisebbség problémájaként jelentkező szakterületen ismeretet szerezzen. Csak itt látjuk ezt megvalósíthatónak.

 

 

Imnsol, Granada, Spanyolország

Miért választottuk őket?

Spanyolországban a látássérültek társadalmi integrációja az egész Európai Uniót tekintve a legsikeresebb. Egy kutatás szerint – amelyben 10 EU tagország vett részt  – a látássérült lakosság munkanélküliségi arányát hasonlították össze a többségi társadalom (ép lakosságának) munkanélküliségi rátájával és csak Spanyolországban volt a látássérültek aránya sokkal kedvezőbb. Az Erasmus program előkészítő fázisában folyó keresési folyamat során tehát világossá vált, hogy a látássérültek nyelvoktatásának is ebben az országban kell keresnünk a megfelelő tapasztalattal rendelkező intézményt.

Granadában a Spanyol Vakok és Gyengén-látók Országos Szövetségének önálló fiókintézménye működik és a mi partneriskolánk is kapcsolatban áll ezzel a helyi tiflopedagógiai területen jártas szervezettel.

Spanyol anyanyelvi hallgatók, látássérült hallgatók rendszeresen utaznak Angliába az angol tudásuk gyarapítására és a spanyolul tanuló külföldi látássérültek is nehézség nélkül találnak az országban speciálisan felkészült nyelviskolát. Mi a Shetland Nyelviskola is kapcsolatban kerültünk olyan magyar látássérülttel, aki spanyolt nyelvet tanult spanyolországi nyelviskolában és megtapasztalta a legpozitívabb nyelvtanulási élményt, amelyre csak életében bárhol is számíthatott.

 

Megvalósult mobilitások:

Plymouth, Anglia, 1 fő, 2017. október 23 – november 3.

Málta, San Gwann, 1 fő, 2018. június 23 – 2018. július 7.

Granada, Spanyolország, 1 fő, 2018. július 16 – 2018. július 27.

 

A projekt összefoglalása:

Nyelviskolánk szándéka, hogy eddig kevéssé priorizált hallgatói csoportokat is megcélozzon. Ezen törekvés részeként már 3 éve kiemelt figyelmet fordítunk a 45 év feletti felnőttek nyelvoktatására.

Mivel a nyelviskola oktatási igazgatója maga látássérült, az intézmény hosszú működése alatt számos felnőtt látássérült tanult az iskolában. Az elmúlt években a halláskárosultak is megjelentek hallgatóink között. Érdeklődésünk a hazai fogyatékkal élő felnőttek esélyegyenlősége és annak nehézségei felé fordult, különösképpen az idegennyelvek oktatása szempontjából. Erasmus pályázatunk keretében olyan mobilitási projektekben vettünk részt, amely során a látássérült és hallássérült felnőttek idegennyelv oktatásában ismeretekre, tapasztalatokra és új kompetenciákra tettek szert szaktanáraink.

Angliában egy komplex képzést terveztek:  a látás-és hallássérültek speciális igényét mutatták be, ismertetették saját gyakorlati tapasztalataikat, a helyi és regionális fogyatékosokat képviselő intézményekkel közös munkájuk során szerzett ismereteiket. Intézménylátogatásra és látássérült nyelvtanárokkal történő találkozásra is lehetősége nyílt a résztvevőnek.

A máltai projektpartner a hallássérült felnőttek nyelvoktatására fókuszált: a különböző nyelvi készségek fejlesztésének lehetőségét, a speciális kognitív és pszichológiai hátteret tárta fel és a technikai eszközök nyújtotta megoldásokat is prezentálta.

A spanyolországi projektpartner óriási tapasztalattal és tudással rendelkezik a látássérült felnőttek nyelvoktatása területén. Nekik van tapasztalatuk mind a hozzájuk került látássérültek spanyolra, mint idegenyelvre történő oktatásában is és a spanyol látássérültek angolra oktatásában is.

Azt várjuk a projekttől, hogy az interkulturális kompetenciák valóban megjelenjenek tanárainknál, látás-és hallássérült hallgatóink könnyebben tanulhassák az idegennyelvet nálunk, megszűnjön szorongásuk az újabb akadálytól, megérezzék azt, hogy a nyelvek ismerete számukra is új lehetőséget nyit. Eközben a velük közös csoportban tanuló ép hallgatók olyan alkalmazkodási, másság megismerési lehetőséghez jutnak, amelyek a saját nyelvtanulási tapasztalatain túl extra hozadékot jelentenek.

A projekt eredményeit beépítve az a reményünk, hogy nyelviskolánk speciális szerephez juthat. Új hallgatói célcsoport jelenik meg intézményünkben és így mi is hozzátehetünk valamit az esélyegyenlőség megteremtéséhez. Szándékaink szerint a konkrét eredmények beépítésével igazi és érezhető hatást fogunk elérni.